Nagy Mozi Kvíz nyereményjáték
- nyereményjáték részvételi feltételek -
(„Szabályzat”)
2020. 09. 15. napjától hatályos

A Plenaris Services Kft. (székhely: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B 2/33 cégjegyzékszám: 01 09 307146) „Nagy Mozi Kvíz”megnevezéssel promóciós játékot („Játék”) indít, az itt megadott feltételekkel.

 1. A Játék megnevezése
  1. A Játék elnevezése: „Nagy Mozi Kvíz”
 2. A Játék szervezője („Szervező”) és lebonyolítója („Lebonyolító”)
  1. 1. A Játék szervezője: a Plenaris Services Kft. (székhely: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B 2/33 cégjegyzékszám: 01 09 307146 adószám: 25962587-2-41, mint adatkezelő).
 3. A Játék időtartama:
  1. 1. 2020. szeptember 15. 0:00 óra – 2021. január 5. 24:00 óra
 4. A sorsolás időpontja és helyszíne
  1. 1. Sorsolás időpontja: 2021. január 7. 14.00 óra.
  2. Sorsolás helyszíne:A nyeremény sorsolása a Plenaris Services Kft. székhelyén történik.
 5. Részvételi feltételek
  1. 1. A Játékban való részvételre az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő).
   • Aki a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt a
    1. www.nagymozikviz.hu weboldalon (a továbbiakban weboldal) regisztrál és
    2. megadja a következő valós adatait: teljes név, e-mail cím, születési dátum, irányítószám, telefonszám
    3. a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a jelen Szabályzatot és a vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót
  2. A sorsoláson egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös regisztráció esetén a Szervező a Résztvevő első regisztrációját követő összes többi regisztrációját törli, és ezzel kizárja azok vonatkozásában a Játékból és a sorsolásból.
  3. A regisztráció ingyenes. A Résztvevő a regisztrációval elfogadja a jelen Szabályzatot és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.
  4. A Játékban a regisztrációval, kérdőív(ek) kitöltésével és a játék megosztásával lehet a sorsoláson részt venni a 6.pont alatti nyeremények megnyerése érdekében.
 6. Nyeremény
  1. A Szervező az 5.1 és 5.2 pontban meghatározott valamennyi feltételnek hiánytalanul megfelelő Résztvevők között az alábbiak közül a regisztrációkor választható általános nyeremények egyikét sorsolja ki:
   • 600.000 Ft értékű Tesco ajándékutalványt
   • 600.000 Ft értékű utazási utalványt
   • 600.000 Ft értékű Media Markt ajándékutalványt
  2. Bónusz nyeremények: Az a Résztvevő, aki a bónusz kérdőívet is kitöltötte, esélyessé válik a weboldalon általa kiválasztott bónusz nyeremény megnyerésére is.
  3. Az 1-es számú bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:
   • 50.000Ft értékű DM ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű Tchibo ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű The Body Shop ajándékkártya
  4. A 2-es számú bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:
   • 50.000Ft értékű H&M ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű Libri ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű Douglas ajándékkártya
  5. A 3-as számú bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:
   • 50.000Ft értékű Nespresso ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű Rossmann ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű Wellness ajándékkártya
  6. A Játékot megosztók nyereménye: Az a Résztvevő, aki Játék weboldalán elérhető "Megosztom a Facebook-on" feliratú gombra kattint és ezzel megosztja a Játék hirdetését a Facebook weboldalán, további 50.000 Ft-os készpénzt nyerhet.
  7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték ideje alatt további bonusz kérőíveket, illetve további bónusz nyereményeket kínáljon fel a Résztvevők számára
 7. A sorsolás menete
  1. A sorsolás számítógépes programmal véletlen szám generálással, a Szabályzatnak megfelelő Résztvevő azonosítására szolgáló email cím kisorsolásával zajlik, mely a Részvevők listájából véletlenszerűen kiválaszt 3 nyertest minden nyeremény csoport (6.1, 6.2, 6.3,6.4, 6.5) vonatkozásában, azaz összesen 1 nyertest az főnyereményre, illetve 1 nyertest az 1-es, 2-es és 3-as számú bónusz kérdőívet kitöltők között, illetve 1 nyertest a nyereményjátékot megosztók között.
  2. A nyereményjátékban minden Résztvevő, aki személyes adatainak továbbítását engedélyezi a játék minden támogatója számára (a jogalanyok neve melletti jelölőnégyzetet bepipálja), 20-szoros nyerési eséllyel vesz részt. Ez annyit tesz, hogy a sorsolásnál e-mail címe 20 alkalommal kerül a virtuális kalapba. Azok a Résztvevők, akik adataik továbbítását nem engedélyezik, szintén részt vesznek a sorsoláson, ők 1-szeres nyerési eséllyel.
  3. A nyertesek sorsolását követően Szervező minden nyeremény vonatkozásában 1 darab pótnyertest is kisorsol arra az esetre, ha az eredeti nyertes számára regisztrációja érvénytelensége (érvénytelen a regisztráció, ha olyan személy regisztrál, aki a nyereményjátékban nem vehetne részt, vagy ha a hamis adatokat ad meg a regisztráló személy) esetén nem lenne a nyeremény átadható.
  4. A pótnyertes akkor lesz jogosult a nyeremény átvételére, ha hitelt érdemlő módon bizonyítható lesz, hogy az eredeti nyertes személy regisztrációja érvénytelen vagy a nyereményt átvételét visszautasítja. A Résztvevők azt a nyereményt nyerhetik meg, amelyet a regisztrációkor, illetve a bónusz kérdőív kitöltésekor kiválasztottak.
 8. Egyéb rendelkezések
  1. A nyeremény visszautasítható.
  2. A nyeremény másra átruházható, azonban készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.
  3. A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget.
 9. 9. Amennyiben a nyereményt az átadásra nyitva álló időn belül nem veszi át a nyertes, illetve a pótnyertes, úgy a nyeremény forgalmi értékét a Szervező köteles játékadó címen bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követően a központi költségvetésbe befizetni.
 10. A nyereményjátékból kizárható:
  1. aki a jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi;
  2. aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a nyereményjáték során,
  3. aki a játék során korábban megadott email címmel vesz részt a nyereményjátékban.
 11. A nyereményjátékból továbbá ki vannak zárva a Szervezővel munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.
 12. A nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
 13. A Résztvevő köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Résztvevő nem a kellő körültekintéssel járt el a nyereményjátékban való részvétel során.
 14. Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.
 15. Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a nyereményjátékot, erről emailben tájékoztatja a Résztvevőket.
 16. A nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 17. A Játékhoz kapcsolódó jognyilatkozatok, hozzájárulás visszavonása
  1. A Játékban való részvétellel a résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy:
   • a regisztráció során megadott személyes adataikat az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeljék;
   • a nyereményre való jogosultság esetében nevüket és lakcímüket (kizárólag a település irányítószámát) a Szervező a honlapján, a Játék honlapján, nyilvánosságra hozza.
   • a nyeremény átadásáról kép-, hang - és filmfelvétel készüljön, egyben hozzájárulnak ezen felvételek akár egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához idő – és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül 5 évig.
  2. Résztvevő a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik és a Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyereményjáték lezárása előtt kérelmezi a Szervezőtől.
  4. A Résztvevő a részvételi hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen vonhatja vissza:
   • írásban az Plenaris Services Kft 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B 2/33 címre küldött levél formájában vagy
   • elektronikus úton a nagymozikviz@gmail.com címre küldött e-mailben.
   • A visszavonó nyilatkozatot a Szervező és a Lebonyolító 30 munkanapon belül dolgozza fel.
  5. A visszavonó nyilatkozatnak a Résztvevő nevét és email címét kell tartalmaznia.
  6. A megadott adatokat a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A Játékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan a nagymozikviz@gmail.com e-mail címen érdeklődhet.

A Szabályzat közzététele a www.nagymozikviz.hu honlapon történik. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi www.nagymozikviz.hu honlapon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.